Piscina Coberta

La seua mesura és de 16 x 8 metres amb quatre carrils de 2 metres.

La pronfunditat és d'1 fins a 1,4 metres.

POLIESPORTIU. PISCINA COBERTA. VISTA GENERAL. Ajuntament de Canals.

POLIESPORTIU. PISCINA COBERTA. VISTA GENERAL. Ajuntament de Canals.
Piscina de Competició

La mesura és de 25 x 12,5 metres amb sis carrils.

POLIESPORTIU. PISCINA COMPETICIÓ. VISTA GENERAL. Ajuntament de Canals.
Trinquet

La seua mesura és de 57,5 x 6,5 metres.

La galería del dau és de 3 x 3 metres.

L’altura total es de 14 metres.

POLIESPORTIU. TRINQUET. VISTA GENERAL. Ajuntament de Canals.
POLIESPORTIU. TRINQUET. VISTA DAU. Ajuntament de Canals.
Piscina d'Infants

La seua profunditat és de 0 fins a 0,3 metres.