Pista de Padel - 1
La dimensió és de 20 x 10 metres.

POLIESPORTIU. PISTA PADEL 1. VISTA GENERAL. Ajuntament de Canals.

Pista de Padel - 2
La dimensió és de 20 x 10 metres.

POLIESPORTIU. PISTA PADEL 2. VISTA GENERAL. Ajuntament de Canals.

Pista de Padel - 3
La dimensió és de 20 x 10 metres.

POLIESPORTIU. PISTA PADEL 3. VISTA GENERAL. Ajuntament de Canals.