Frontó número 1 - Descobert
La dimensió del frontó és de 30 x 10 metres i el rebot és de 7 metres.
Frontó descobert. Poliesportiu municipal. Ajuntament de Canals.
Frontó descobert. Poliesportiu municipal. Ajuntament de Canals.
Frontó número 2 - Cobert
La dimensió és de 30 x 10 x 10 metres i el rebot és de 10 metres. L'altura de la instal·lació va des dels 12,8 fins als 14,3 metres.
Frontó cobert. Poliesportiu municipal. Ajuntament de Canals.
Frontó cobert. Poliesportiu municipal. Ajuntament de Canals.