Pista d'Atletisme
Compta amb una recta de 100 metres i una corda de 299 metres.
Pista atletisme. Poliesportiu municipal. Ajuntament de Canals.
Pista atletisme. Poliesportiu municipal. Ajuntament de Canals.